Přeloženo z původního anglického textu pomocí Google Translate


JAKÉ INFORMACE SHROMAŽĎUJEME?

Informace od vás shromažďujeme, pouze když zadáte objednávku (rezervaci). Při rezervaci lodi budete požádáni o zadání svého: jména, e-mailové adresy, telefonního čísla a adresy. Pokud se rozhodnete platit kreditní kartou, budete požádáni o informace o kreditní kartě. Zákazník má právo kdykoli přistupovat, upravovat nebo mazat své soukromé údaje zasláním e-mailu na contact@abavela.comK ČEMU POUŽÍVÁME VAŠE INFORMACE?

Informace, které shromažďujeme, budou použity k vytvoření faktur, které budou odeslány na vaši e-mailovou adresu k potvrzení vaší rezervace. Můžeme použít vaši e-mailovou adresu k zasílání našeho ročního zpravodaje.JAK CHRÁNÍME VAŠE INFORMACE?

Implementujeme řadu bezpečnostních opatření, abychom udrželi bezpečnost vašich osobních údajů při zadávání objednávek nebo zadávání, zadávání nebo přístupu k vašim osobním údajům. Nabízíme použití zabezpečeného serveru. Všechny poskytnuté citlivé / kreditní informace se přenášejí pomocí technologie Secure Socket Layer (SSL) a poté se zašifrují do naší databáze poskytovatelů platebních bran, aby k nim měli přístup pouze oprávnění uživatelé se zvláštními přístupovými právy k těmto systémům a jsou povinni zachovávat důvěrnost informací. Po transakci nebudou vaše soukromé informace (kreditní karty, čísla sociálního zabezpečení, finance atd.) Uloženy na našich serverech.POUŽÍVÁME COOKIES?

Ne, my ne.ZVEŘEJŇUJEME NĚKTERÉ INFORMACE VNĚJŠÍM STRANÁM?

Vaše osobní identifikační údaje neprodáváme, neobchodujeme s nimi ani je jinak nepředáváme externím stranám. To nezahrnuje důvěryhodné třetí strany, které nám pomáhají s provozováním našich webových stránek, řízením našeho podnikání nebo servisem pro vás, pokud tyto strany souhlasí se zachováním důvěrnosti těchto informací. Můžeme také uvolnit vaše informace, pokud se domníváme, že je vydání vhodné k dodržení zákonů, prosazování zásad našich stránek nebo ochraně našich, či jiných práv, majetku nebo bezpečnosti. Informace o návštěvnících, které nelze osobně identifikovat, však mohou být poskytnuty dalším stranám za účelem marketingu, reklamy nebo k jiným účelům.ODPOVĚDNOST CHARTERA

Za jednání a / nebo zanedbání nájemce, za něž ABA VELA odpovídá třetí osobě, uhradí nájemce veškeré náklady ABA VELA na materiální a právní náklady vyplývající z jeho jednání nebo zanedbání. Pronajímatel je zvláště odpovědný v případě, že velikost lodi byla úředníky na základě protiprávního jednání. V případě srážky s jiným člunem nebo pevninou nebo jiného typu nehody pronajímatel zaznamená průběh událostí, kontaktuje společnost ABAVELA a nejbližší pověřené úředníky a vyžádá si nezbytné písemné osvědčení od přístavního úřadu. V případě zabavení plavidla nebo zákazu další plavby vládním úředníkem nebo jinou osobou je nájemce povinen neprodleně informovat společnost ABA VELA. Náklady na poškození způsobené na lodi nebo jejím vybavení hradí nájemce. Nájemce je povinen každý den kontrolovat olej v motoru, škody vzniklé v důsledku nedostatku oleje v motoru uhradí také Nájemce. Podvodní část plavidla bude zkontrolována na konci pronájmu, přičemž za případné škody je odpovědný nájemce.ODKAZY TŘETÍCH STRAN

Příležitostně můžeme na naše webové stránky zahrnout nebo nabídnout produkty nebo služby třetích stran. Tyto weby třetích stran mají samostatné a nezávislé zásady ochrany osobních údajů. Neneseme tedy žádnou odpovědnost ani odpovědnost za obsah a aktivity těchto odkazovaných stránek. Snažíme se však chránit integritu našeho webu a vítáme jakoukoli zpětnou vazbu o těchto webech.DĚTI ONLINE OCHRANA SOUKROMÍ ZÁKON O DODRŽOVÁNÍ DOHOD

Jsme v souladu s požadavky zákona COPPA (zákon o ochraně soukromí dětí online), neshromažďujeme žádné informace od osob mladších 13 let. Naše webové stránky, produkty a služby jsou směrovány na lidi, kterým je alespoň 13 let.PRAVIDLA A PODMÍNKY

Navštivte také naši sekci Podmínky týkající se používání, zřeknutí se a omezení odpovědnosti za používání našich webových stránek na adrese www.abavela.com.VÁŠ SOUHLAS

Používáním našich stránek souhlasíte s našimi zásadami ochrany osobních údajů online.ZMĚNY NAŠÍ POLITIKY SOUKROMÍ

Pokud se rozhodneme změnit naše zásady ochrany osobních údajů, zveřejníme tyto změny na této stránce a / nebo aktualizujeme níže uvedené datum úpravy zásad ochrany osobních údajů. Tato zásada byla naposledy změněna 30.03.2016.KONTAKTUJEME NÁS

Pokud máte nějaké dotazy týkající se těchto zásad ochrany osobních údajů, můžete nás kontaktovat e-mailem na adresu contact@abavela.com.